Statuut chronische aandoening

Body

Het statuut van persoon met een chronische aandoening is er voor personen die hoge en chronische medische uitgaven hebben. Je krijgt automatisch het statuut toegekend door je ziekenfonds als je hoge ziektekosten hebt of het zorgforfait ontvangt, of bij een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten. Dankzij dit statuut zal je automatisch voordelen genieten: 

​​​​​Het statuut geldt twee jaar. Daarna zal je ziekenfonds nagaan of je er nog recht op hebt. Voor personen met een zeldzame ziekte geldt een bijkomend voordeel: Als je een attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je aan een zeldzame aandoening lijdt, krijg je het recht niet voor twee maar voor vijf jaar toegekend.


Tip: Voor een correcte berekening, breng zeker op tijd (2 jaar geldig) je ziektebriefjes binnen bij je ziekenfonds


Let op: Kosten waarbij de ziekteverzekering niet tussenkomt, tellen niet mee in de berekening van je medische uitgaven.


Infofiche: Sociale voordelen gezondheid

Printer Friendly, PDF & Email