Gecombineerde vergunning of single permit

Body

Een gecombineerde vergunning is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Om een verblijf als arbeidsmigrant te bekomen moet je werkgever voor jou een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen terwijl je nog in je land van herkomst of ander land verblijft:

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt, vraagt je werkgever een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je werkgever een arbeidskaart voor jou aanvragen.
  • Een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur vraag je als werknemer zélf aan.

Hoe vraag je een gecombineerde vergunning aan?


Let op: het is niet mogelijk om vanuit onwettig verblijf een toelating tot werk, en dus tot verblijf, aan te vragen. 


Infofiche: Werk - Mensen met een migratieachtergrond

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.