Geestelijke gezondheid

  • RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen

RADAR is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen.
Meer informatie vind je hier.
Professionelen die zoekend zijn in het GGZ-aanbod voor kinderen en jongeren binnen Oost-Vlaanderen kunnen terecht bij het Netwerkpunt Radar.

  • Het PAKT- Netwerk geestelijke gezondheid¬†volwassenen en ouderen

Het PAKT  is een netwerk van zorgverleners en voorzieningen in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen. Het Netwerkpunt geestelijke gezondheid van Het PAKT staat ter beschikking van hulp- en dienstverleners die een algemene of casusspecifieke vraag hebben over het lokale GGZ-aanbod.

  • Op de¬†mini sociale kaart alcohol¬†vind je een praktisch overzicht van het¬†GGZ-aanbod¬†met betrekking tot alcohol in de¬†regio Gent-Eeklo.

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien of suggestie?