nRTH minderjarigen

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor minderjarigen. Met het Persoonlijk assistentiebudget (PAB) kun je een persoonlijke assistent aanwerven die je helpt met organisatorische hulp thuis of op school. Je kunt begeleiding, dagopvang en/of verblijf voor je kind organiseren. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of voor een tolk voor doven en slechthorenden of voor verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs zijn mogelijk. 

Sommige vormen van ondersteuning zijn rechtstreeks toegankelijk. Voor andere vormen van ondersteuning die meestal intensiever zijn, heb je een jeugdhulpbeslissing nodig. Daarvoor moet je met je (jeugd)hulpaanbieder een aanvraag indienen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT)


Let op: De wachttijd voor een persoonlijk assistentiebudget kan hoog oplopen.


Tip: De diensten ondersteuningsplan (DOP) en de multidisciplinaire teams (MDT) kunnen je helpen uitdokteren welke ondersteuning best voor jouw kind past. Je kunt ook terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. 


Printer Friendly, PDF & Email