VAPH-aanvraag voor meerderjarigen

Als meerderjarige met een handicap kun je bij het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. Het PVB is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Vanaf 17 jaar kun je het budget aanvragen. Om in aanmerking te komen,  moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Handicap: Je moet erkend worden door het VAPH als persoon met een handicap
  • Leeftijd: Je moet jonger zijn dan 65 op het moment dat je de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH
  • Verblijf: Je moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen


Tip: Alleen als je al een aanvraag indiende voor je 65ste én erkend werd als persoon met een handicap, kun je ook nà je 65ste nog gebruik maken van de dienstverlening van het VAPH. 


Let op:  Als je als wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) of (voorlopig) bewindvoerder van een meerderjarige een aanvraag voor ondersteuning wilt indienen, dan moet je zelf ook voldoen aan de verblijfsvoorwaarden.


 

Printer Friendly, PDF & Email