Ondersteuning voor mantelzorgers

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele (niet beroepshalve) zorgdragers. Onder mantelzorg valt de hulp die familie, vrienden of buren bieden aan een zorgbehoevende bij het dagelijks leven. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste.

Waar kan je terecht als mantelzorger?

  • Op het online trefpunt voor mantelzorgers kun je terecht met vragen. Je vindt er ook een overzicht van tegemoetkomingen voor mantelzorgers, info over zorg buitenshuis, hulp thuis, activiteiten voor mantelzorgers, ... .
  • De 6 erkende verenigingen in Vlaanderen en Brussel voor gebruikers en mantelzorgers zijn  zelfzorggroepen of verenigingen. Hier kun je als familielid of mantelzorger terecht voor lotgenotencontact, ondersteuning, advies, informatie en belangenbehartiging. De mantelzorgverenigingen hebben elk een mantelzorglijn voor vragen rond mantelzorg of een luisterend oor.
  • De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds biedt  informatie rond mantelzorg
  • De lokale  dienstencentra geven informatie rond mantelzorg

Bijkomende ondersteuning:

  • Respijtzorg gaat over anderen – gezinszorg, een oppas, dagopvang, kortverblijf... – die tijdelijk de zorg van je overnemen. Je krijgt bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds gratis advies over hoe je zulke diensten kan inschakelen.
  • Zorg je voor iemand met een zware handicap? Dan kan je in Gent de Sociaal Pedagogische toelage aanvragen.
  • Als mantelzorger kan je voor 1 jaar een vergunning aanvragen om 1 Gents autovrij gebied in te rijden, als je zorgt voor iemand die in dat gebied woont.
  • Mantelzorgers hebben recht op een parkeervergunning voor zorgverstrekkers voor 100 euro per jaar. Je kunt dan met je parkeerschijf parkeren in de buurt van diegene voor wie je zorgt, voor maximaal 2 uur.
  • Lukt het niet om je job te combineren met de mantelzorg? Als erkend mantelzorger heb je recht op mantelzorgverlof.

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.