Dienst voor thuisverpleging

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. De verzorging vindt plaats bij de persoon thuis. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan medicijnen of inspuitingen toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen enz. De verpleegkundigen hebben ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden.

Een dienst voor thuisverpleging groepeert een aantal thuisverpleegkundigen, die ofwel als werknemer voor de dienst zelf werken, ofwel als zelfstandige met de dienst samenwerken. Zo werken die verpleegkundigen beter met elkaar samen en kunnen ze elkaar helpen of afwisselen waar nodig.

Diensten voor thuisverpleegkunde werken vaak via het derdebetalerssysteem. De verpleegkundige factureert jouw verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Daarom heb je voor de meeste zorgen een doktersvoorschrift nodig (behalve voor hygiënische verzorging). Alleen zo betaalt je ziekenfonds de toegediende zorgen aan de dienst voor thuisverpleging. 


Tip: Vraag na of je beroep kan doen op een tegemoetkoming of een voordeel in verband met chronische zorg, hulpmiddelen, mantelzorg, materialen, vervoer, voeding, verhoogde verzekeringstegemoetkomingen en woningaanpassingen. Contacteer je ziekenfonds.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.