Initiatieven leerlingbegeleiding

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent. Ze zijn betrokken bij heel wat projecten en initiatieven. Zo maken ze naast het CLB-onthaal in de Krook bijvoorbeeld trajectbegeleiding vanuit het Steunpunt mogelijk.  Het Steunpunt Leerrecht Leerplichtbegeleiding begeleidt kinderen en jongeren die ernstig in hun schoolloopbaan worden bedreigd. Zij doen aan individuele trajectbegeleiding vanuit een neutrale, netoverschrijdende en multidisciplinaire visie. Ze werken preventief (maar gaan verder waar anderen stoppen) om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en zo ieders kansen te bevorderen.

Word Wijs! biedt ongekwalificeerde jongeren tussen 17 en 25 jaar (die wonen, werken of studeren in Gent) informatie en coaching bij het kiezen, studeren, studeren en behalen van een kwalificatie of een diploma secundair onderwijs. Een afspraak met Word Wijs? Die vindt altijd plaats in Klein Raamhof 8 in 9000 Gent. 

Printer Friendly, PDF & Email