Dienst maatschappelijk werk DMW

De diensten maatschappelijk werk van je ziekenfonds biedt hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. Ze hebben ervaring met problemen rond ziekte, handicap en ouderdom en met de gevolgen ervan op de persoon en zijn omgeving. Je kunt er terecht met vragen over alle gezondheidsgerelateerde thema’s.

De maatschappelijk werker van je ziekenfonds kijkt ook na op welke sociale voordelen je recht hebt en helpt je met de administratie voor de aanvraag. Je kunt de dienst telefonisch contacteren, of naar een zitdag van je ziekenfonds gaan. Als je het moeilijk vindt om je te verplaatsen, komt er een medewerker op huisbezoek


Tip: De hulpverlening door de dienst Maatschappelijk Werk is gratis. Ook als je geen lidgeld hebt betaald, krijg je hulp.


Printer Friendly, PDF & Email