Sociale activering

Het OCMW wil deelname aan het maatschappelijk leven garanderen voor mensen die niet klaar zijn voor opleiding of werk. Daarom organiseren ze enkele projecten die cliënten helpen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het uitgangspunt van de sociale activering is dat inzet helpt. Wie de kans krijgt zich nuttig te maken voor anderen, of dat nu met een arbeidscontract is of niet, ‘groeit’ op vlak van zelfvertrouwen en zingeving.

Het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) van OCMW Gent coördineert de sociale activering. Deze werking omvat Individuele Sociale Activering (ACB), Groepswerkingen, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en het vormingspakket OCMW Info (voor nieuwe cliënten bij OCMW Gent). 


Let op: Deze begeleiding is enkel voor OCMW-cliënten. 


 

Printer Friendly, PDF & Email