Overleg en ondersteuning professionelen

Overleg

Bemiddeling in zorgtraject ( uitsluitend kinderen en jongeren): Als het zorgtraject van kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/ psychiatrische problematiek is vastgelopen of dreigt vast te lopen én wanneer er nood is aan overleg met alle betrokkenen kun je contact opnemen met de trajectcoördinator van RADAR.

Ondersteuning

Vind hier informatie rond psychosociale ondersteuning voor individuele hulpverleners en/of hun team/organisatie.

Printer Friendly, PDF & Email