Adviesfunctie voor professionelen

Kinderen en jongeren

Netwerkpunt RADAR (Crosslink): biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening voor kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen. Voornamelijk bedoeld voor huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's,... Het doel is om deze professionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod. 

  • RADAR-Connect 0-4 jaar: biedt kortdurende ondersteuning aan professionelen  die in contact komen met gezinnen waar een “niet-pluis gevoel” opduikt over kindfactoren (bv. ontwikkeling), maar ook over onderlinge relaties (bv. hechting, opvoeding) en het contact met de ouders.Via telefonisch consult en/of mobiele interventies kan Connect 0-4 mee inschatten wat er gaande is en welke noden zich aandienen. Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op.
  • RADAR-Connect 14-25 jaar: biedt (telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik van een jongere tussen 14 en 25 jaar. Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners in het detecteren van en omgaan met signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik.

Volwassenen

Weet je helemaal niet wat voor jouw cliënt de meest geschikte hulp is, dan kan het Netwerkpunt GGZ  je informatie geven over het aanbod geestelijke gezondheidszorg. Deze informatie is verder zonder opvolging en kan enkel telefonisch worden opgevraagd (geen face-to-face contact).

Printer Friendly, PDF & Email