Onthaal onzeker verblijf

In de Themawerking Vreemdelingen begeleidt OCMW Gent mensen met een onzeker verblijfsstatuut.

Je krijgt info over de verblijfsprocedure, over sociale zekerheid en over gezondheidszorg. De maatschappelijk werker bekijkt of financiële hulp mogelijk is en kan bemiddelen bij schuldeisers. Je krijgt hulp bij het zoeken naar een goede en betaalbare woning. In sommige situaties betaalt het OCMW je medische kosten.


Tip: Begeleiders van gezinnen in een precaire verblijfssituatie kunnen terecht op de website Wegwijs in Gent.


Printer Friendly, PDF & Email