Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)

Body

Het Groeipakket zou je kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Dit nieuwe systeem ging van start voor elk kind vanaf 1 januari 2019 geboren of voor nieuwe gezinnen. Zo valt een nieuw samengesteld gezin sinds januari 2019 ook onder de nieuwe regels. Voor andere kinderen voor die datum geboren blijft het oude systeem gelden. 

In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

  • startbedrag: vast bedrag bij geboorte of bij adoptie
  • basisbedrag: vast bedrag elke maand voor elk kind
  • schoolbonus: bedrag afhankelijk van de leeftijd in augustus

Binnen het groeipakket bestaan er ook toeslagen die afhankelijk zijn van specifieke ondersteuningsbehoeften (vb. een ziekte of handicap), je inkomen en de gezinsgrootte: de zorgtoeslag en sociale toeslag en de participatietoeslagen. In tegenstelling tot de kinderbijslag, zijn de vernieuwde toeslagen wel meteen voor iedereen van toepassing.

Sinds januari 2019 krijg je je kinderbijslag via de nieuwe Vlaamse uitbetaler (je vroegere kinderbijslagfonds). Dat gebeurt automatisch. Meer info op www.groeipakket.be.  

Tip: Nog vragen over dit systeem? Bekijk de pagina veelgestelde vragen op de website groeipakket.be.


Infofiche Sociale voordelen GezinUitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.