Welzijnsbureaus OCMW Gent

Het OCMW van Gent is actief op verschillende domeinen, zoals huisvesting, werkgelegenheid en senioren. Er zijn zeven welzijnsbureaus verspreid over de Gentse wijken. De wijkwerker in het welzijnsbureau is je eerste aanspreekpunt bij het OCMW. Omwille van hun opdracht in het toekennen van een leefloon, financiële steun en het realiseren van een menswaardig bestaan voor alle burgers legt het OCMW zich sterk toe op mensen in kwetsbare situaties

Heb je een vraag voor het OCMW? Ga langs bij het Welzijnsbureau in je buurt. Voor al je vragen kan je ook terecht op het algemeen telefoonnummer van het OCMW. Je komt er te weten in welke dienst, waar en wanneer je terecht kan met je vraag, welke documenten je best meeneemt...


Tip: De balie van een welzijnsbureau is ook een GentinfoPunt. Je kan er terecht met al je informatieve vragen over de Gentse dienstverlening en voor het aanvragen van kleine sociale dienstverleningen zoals bv. taxicheques, gratis huisvuilzakken of incontinentiepremie. 


 

Printer Friendly, PDF & Email