Geïnformeerde toestemming (informed consent)

Body

Via de geïnformeerde toestemming (ook wel informed consent of patiënt consent) geef je als patiënt je akkoord voor het elektronisch en beveiligd delen van je gezondheidsgegevens tussen de personen die jou behandelen. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie. Van zodra je aan één zorgverstrekker (zoals je huisarts) toestemming hebt gegeven om bepaalde resultaten of gegevens te delen, heb je dus je "informed consent" gegeven voor een gedeeld dossier.

Waarom? Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Voor vragen, neem contact op met je ziekenfonds.

Hoe?

  • Je kan gemakkelijk zelf toestemming geven of die weer intrekken op www.myhealthviewer.be
  • Vraag aan je zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om je toestemming te registreren of in te trekken. 
  • Ga langs bij het lokaal kantoor van je ziekenfonds. Ook zij kunnen je toestemming registeren.
  • Vraag aan de inschrijvingsbalie van een ziekenhuis om je toestemming te registeren. 
  • Ook op sommige websites van ziekenhuizen, zorginstellingen of -netwerken kun je de toestemming registreren.

Tip: Heb je thuis geen computer of internet? Dan kan je terecht in een Digipunt. Je kan er gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Iedereen is welkom!


Infofiche: patiëntendossier, huisapotheker, ziekenfondsen

Printer Friendly, PDF & Email