Onderwijs kinderen

Elk minderjarig kind heeft recht op onderwijs ongeacht het verblijfsstatuut.  De school neemt een onthaalrol op voor anderstalige nieuwkomers. Ze geeft ondersteuning om Nederlands te leren en om te integreren in de klas. Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs omvat 1 of 2 onthaaljaren en eventueel een vervolgjaar. In het secundair onderwijs wordt dit ook onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) genoemd. 

IN-Gent helpt je zoeken naar een school voor je kind. Ze geven je ook uitleg over naar school gaan in Gent en helpen je om oplossingen te zoeken bij problemen. Als je vragen over onderwijs hebt, kun je ook contact opnemen met een Opvoedingswinkel of het CLB.

Het Team Ouderbetrokkenheid van stad Gent zet brugfiguren in. Zij vormen een schakel tussen ouders van kinderen met een migratieachtergrond die school lopen in het basis- en secundair onderwijs en het schoolteam. Brugfiguren helpen bij de communicatie van brieven of rapporten,  rond evenementen op school, bij oudercontacten, ... .

De Lokale Overlegplatformen (LOP’s) hebben lokale partners samengebracht die meehelpen aan gelijke onderwijskansen van de kinderen en jongeren in de regio. Er is een LOP voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Je kunt bij hen terecht als je geen school vindt (soms is er plaatsgebrek) of als de school weigert om je kind in te schrijven. Je krijgt hulp om een andere, geschikte school te vinden of ze bemiddelen voor jou met de school.

Printer Friendly, PDF & Email