Woonzorgcentra (WZC)

Een woonzorgcentrum (WZC) biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging. 

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor een verblijf in een WZC betaal je een vaste dagprijs met eventueel supplementen voor extra diensten zoals doktersbezoek, telefoon, kapper, ... Als je een verblijf in een woonzorgcentrum niet kan betalen, kan het OCMW tussenkomen in de kosten. De maatschappelijk werker zal daarvoor een financieel onderzoek starten. In een privéwoonzorgcentrum komt OCMW enkel tussen tot maximaal 10% boven de dagprijs van de OCMW-woonzorgcentra. 

Met vragen over je rechten en plichten in een woonzorgcentrum kun je terecht bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Gemeenschap: 02 553 75 00.


Let op: De behoefte aan permanente zorg (bijvoorbeeld bij personen met dementie) kan onverwachts snel verhogen, waardoor heel snel een opname noodzakelijk wordt. Informeer je tijdig. Er bestaan wachtlijsten in heel wat woonzorgcentra. 


Tip: Vraag aan je huisarts of je medisch gezien al in aanmerking komt voor verblijf in een woonzorgcentrum.


Tip voor hulpverleners: Overlegplatform PopovGGZ organiseert teambegeleiding over psychische en psychiatrische problemen bij ouderen in woonzorgcentra.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.