RTH meerderjarigen

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kun je zoeken naar het beschikbare aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp. Je vindt: Wie biedt welke ondersteuning aan?Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?


Let op: Deze dienstverlening is niet gratis en ook voor RTH zijn er soms wachtlijsten. In afwachting kun je gebruik maken van hulp bij een niet door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Een onthaaldienst kan samen met jou de mogelijkheden bekijken.


Printer Friendly, PDF & Email