Ondersteuning voor mantelzorgers

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele (niet beroepshalve) zorgdragers. Onder mantelzorg valt de hulp die familie, vrienden of buren bieden aan een zorgbehoevende bij het dagelijks leven. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste.

De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds en de lokale  dienstencentra geven informatie rond mantelzorg. Daarnaast bestaan er zelfzorggroepen of verenigingen waar je als familielid of mantelzorger terecht kunt voor lotgenotencontact. Sommige verenigingen groeperen mantelzorgers en bieden hen ondersteuning. Ze geven advies en informatie en komen op voor de belangen van deze groep. Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers.

De zes mantelzorgverenigingen hebben elk een mantelzorglijn. Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie. Je kan er ook terecht voor een luisterend oor. Je moet geen lid zijn van de vereniging om  gebruik te maken van de lijn.

Respijtzorg gaat over anderen – gezinszorg, een oppas, dagopvang, kortverblijf... – die tijdelijk de zorg van je overnemen. Je krijgt bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds gratis advies over hoe je zulke diensten kan inschakelen.


Tip: Op het online trefpunt voor mantelzorgers kun je terecht met vragen. Je vindt er ook een overzicht van tegemoetkomingen voor mantelzorgers, info over zorg buitenshuis, hulp thuis, activiteiten voor mantelzorgers, ... .


Tip: Zojong.be is een online platform voor jonge mantelzorgers. Je vindt er tips, informatie en (h)erkenning. 


Tip: Zorg je voor iemand met een zware handicap? Dan kan je in Gent de Sociaal Pedagogische toelage aanvragen.


Tip: Zelfzorgvoormantelzorgers: Een online training waarmee je je draagkracht als mantelzorger kan vergroten. Je leert de balans tussen draaglast en draagkracht te bewaren en goed te zorgen voor jezelf.

Printer Friendly, PDF & Email