Infectieziekten

Vaccinaties voor kinderen

Vaccins worden toegediend om je te beschermen tegen ernstige infectieziekten. In België is enkel de poliovaccinatie verplicht. Je kunt je kind gratis laten inenten in een consultatiebureau van Kind en Gezin. Als je kind al naar school gaat, gebeurt de gratis inenting via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij de huisarts of kinderarts betaal je het consult.  

Vaccinaties voor reizigers

Om te reizen naar tropische streken of gebieden met verhoogd risico op bepaalde infecties ga je na welke aanbevolen of verplichte vaccinaties er zijn. Vraag advies aan je arts of raadpleeg het Instituut voor tropische geneeskunde. Het UZ Gent heeft een reiskliniek waar je terecht kan voor informatie en inentingen.

Tuberculose

Voor de opsporing en behandeling van tuberculose, bijvoorbeeld voor een tuberculinehuidtest of een longfoto, kun je gratis en zonder afspraak terecht bij het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg in Gent.

AIDS/HIV of SOA

Het Helpcenter van het Instituut voor Tropische geneeskunde biedt laagdrempelige raadplegingen aan rond seksuele gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die een verhoogd risico hebben om hiv of soa's op te lopen. Doelgroep:  Afrikaanse en andere migranten uit landen waar hiv veel voorkomt, homoseksuele mannen, nieuwkomers met een verhoogde kans op hiv die geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg, jongeren die risicogedrag vertonen. Als je dat wil, kan je volledig anoniem blijven. 

Printer Friendly, PDF & Email