Groeipakket (kinderbijslag)

Ieder kind heeft recht op kinderbijslag. De kinderbijslag heet sinds 1 januari 2019 het Groeipakket en is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind. Bij de geboorte van je kind heb je recht op een startbedrag (geboortepremie). 

Wanneer je kind 6, 12 of 18 jaar oud wordt, ontvang je automatisch een leeftijdstoeslag bovenop de kinderbijslag. In bepaalde situaties heb je recht op een toeslag:

Het groeipakket trad in werking voor alle nieuw geboren kinderen of voor nieuwe gezinnen. Zo valt een nieuw samengesteld gezin sinds januari 2019 ook onder de nieuwe regels. Voor andere kinderen blijven de oude regels van toepassing. De vernieuwde toeslagen zijn wel meteen voor iedereen van toepassing. 

Bekijk hier een filmpje over het groeipakket: 

Wie betaalt het Groeipakket? 

Het uitbetalingslandschap is herschikt. Je kiest als ouder voortaan zelf de uitbetaler bij wie je wil aansluiten (het is niet meer de werkgever die bepaalt wie uitbetaalt). De vroegere kinderbijslagfondsen vormen samen vijf Vlaamse uitbetalers. Weet je niet wie jouw uitbetaler van het Groeipakket is? Als je het Groeipakket al ontvangt, kun je dit als ouder met je rijksregisternummer online opzoeken via de tool.


Tip: Je krijgt automatisch het juiste bedrag via de info op je aanslagbiljet (meestal inkomen van twee jaar geleden). Is je situatie plots veranderd ( vb. zwaar loonverlies of alleenstaande worden)? Neem contact op met je uitbetaler.


 

Printer Friendly, PDF & Email