(Thuis)begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking

Rechtstreeks toegankelijke begeleiding is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor kinderen en jongeren die af en toe hulp nodig hebben. Een begeleider komt bij het gezin thuis of je gaat zelf langs op de dienst. De begeleider kan op verschillende domeinen ondersteuning bieden zoals bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen, het sociaal-emotioneel aspect, zinvolle tijdsbesteding,... Tijdens individuele gesprekken kun je vragen stellen over de organisatie van je huishouden, je administratie, je werksituatie enzovoort. 

Deze ambulante of mobiele ondersteuning (vroegere thuisbegeleiding) is rechtstreeks toegankelijk. Je moet dus géén aanvraag indienen bij het VAPH. Ook sommige Multifunctionele Centra (MFC) bieden beperkt rechtstreeks toegankelijke begeleiding aan. 


Nieuw: Heeft je kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kun je gratis een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.