Contextbegeleiding

Contextbegeleiding is de begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen die problemen ervaren met de gezins- en/of opvoedingssituatie. 
De contextbegeleider zoekt samen met ouders en jongeren hoe ze hun samen-leven terug in handen kunnen nemen op de verschillende levensdomeinen en hoe de communicatie binnen het gezin kan verbeteren. 

Met respect voor de jongere, het gezin en hun gewoontes bekijkt de begeleider wat goed loopt en wat er kan veranderen. Hierbij is niet enkel het kerngezin belangrijk, maar ook de bredere context (school, vrijetijdsbesteding, werk,…) belangrijk. 

Delictgerichte contextbegeleiding is begeleiding voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict gepleegd hebben of ervan verdacht worden. De minderjarige wordt ondersteund om zelf initiatief te nemen bij de invulling van het herstel van de schade ten aanzien van het slachtoffer of de maatschappij. De rechter kan beslissen een ambulante reactie op te leggen. Met andere woorden, de jongere wordt niet uit zijn opvoedingscontext gehaald maar verplaatst zich naar een voorziening, instelling of dienst om begeleiding te krijgen, een opleiding te volgen of deel te nemen aan een programma. Het is ook mogelijk dat de begeleiding of het programma wordt aangeboden bij de jongere thuis, op school, ... Indien het noodzakelijk is, kan een rechter ook een gesloten reactie opleggen in een gemeenschapsinstelling. 


Er bestaat een aanbod contextbegeleiding dat rechtstreeks toegankelijk is, en een aanbod dat niet rechtstreeks toegankelijk is. Het verschil ligt in de intensiteit van de begeleiding. Onderstaande diensten bieden rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding aan. 


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.