Patiëntendossier

Toegang tot jouw gezondheidsgegevens:

Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens zodat de personen die jou behandelen beter kunnen samenwerken. Van zodra je aan één zorgverstrekker (zoals je huisarts) toestemming hebt gegeven om bepaalde resultaten of gegevens te delen, heb je dus je "informed consent" gegeven voor een gedeeld dossier. Voor verdere vragen neem contact op met je ziekenfonds.

  1. De MyHealthViewer is het Vlaams systeem waarmee je inzage en controle verwerft over je medische gegevens. Je kunt hier zelf je gegevens raadplegen en de zorgverstrekkers met wie je een therapeutische relatie hebt, zoals je huisarts. Je kunt ook aangeven wie je gegevens mag inkijken of die toestemming weer intrekken.
  2. PersonalHealthViewer is een federaal systeem ook wel “Mijn gezondheid” genoemd. Hier krijg je een zicht op je gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Vanuit Mijngezondheid kun je doorklikken naar alle andere digitale platformen die gezondheidsgegevens over jou aanbieden. Bekijk in het filmpje hoe jij het portaal Mijn Gezondheid kan gebruiken:  


Tip: Je mag je patiëntendossier volledig of deels inkijken. Je kunt ook een vertrouwenspersoon aanduiden om dat voor jou te doen. Binnen de 15 dagen na je aanvraag moet je zorgverlener je inzage verlenen.


Let op: Je medisch dossier bij een bepaalde arts betekent niet dat je ook een globaal medisch dossier hebt.


Verwar de verschillende termen niet! ✔ Vertrouwenspersoon: staat de wilsbekwame patiënt bij. ✔ Vertegenwoordiger: vertolkt de wensen van de wilsonbekwame patiënt. ✔ Getuige: stelt vast dat de wilsverklaring uit vrije wil wordt opgemaakt. ✔ Vertrouwenspersoon in kader van wilsverklaring euthanasie: bewaart de wilsverklaring en overhandigt het document aan de betrokken arts wanneer de situatie zich voordoet.

Printer Friendly, PDF & Email