Kanker

De term 'kanker' verwijst naar een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een chaotische manier delen en verspreiden. Meestal vormen die abnormale cellen een massa, ook wel tumor genoemd.

Er bestaan verschillende verenigingen en organisaties die steun bieden aan mensen met kanker en hun omgeving. Wanneer je als kankerpatiënt moeilijkheden ervaart om de kosten van de behandelingen te betalen, kan je een vraag om financiële steun indienen bij Stichting tegen Kanker. Een maatschappelijk werker op de sociale dienst van het ziekenhuis, het OCMW of je ziekenfonds kan je hiermee helpen.  De vzw Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. 


Het Majin Huis is een warme plaats in hartje Gent waar mensen met kanker en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten, een luisterend oor vinden, informatie krijgen en deelnemen aan een waaier van activiteiten.


Tip: Lotgenotencontact blijkt voor veel kankerpatiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de medische en verpleegkundige zorg. De buddywerking van Kom op tegen Kanker koppelt een jongvolwassene met kanker aan een vrijwilliger die vertrouwd is met kanker en alles wat er bij komt kijken.


Tip: Via ontmoetingen, hoopvolle getuigenissen, informatie en bruikbare tips wil het e-platform ‘Switch to Hope’ een steunpunt zijn voor wie een leven leidt met de ziekte – als patiënt, familielid of vriend. 


 

Printer Friendly, PDF & Email