Dienst Ondersteuningsplan DOP

Dienst Ondersteuningsplan (DOP) biedt zelf geen hulpverlening, maar zoekt samen met jou en je netwerk uit hoe je een gelukkig leven kunt leiden en helpt je op weg naar de gepaste diensten. Hun dienstverlening is er voor als je nu iets wil veranderen aan je leven of als je samen met de mensen uit je omgeving wil nadenken over de toekomst.  In gesprekken met jou en je netwerk legt DOP een proces van vraagverheldering af. Samen komen jullie tot een Ondersteuningsplan DOP (OP DOP). !Dat is niet hetzelfde als een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB)

Voor wie?

  • mensen met een (vermoeden van) beperking (-18 én +18 tot 65 j, of ouder mits VAPH-erkenning)
  • mensen met een (vermoeden van) psychiatrische beperking (-18 én +18 tot 65 j)
  • minderjarigen met gedrags- of emotionele problemen (GES)
  • je wil nadenken over alternatieven (vraagverheldering is noodzakelijk)


Tip: Ook als je al een budget hebt, maar als je iets wil veranderen aan je situatie, kun je samen met DOP en je netwerk nadenken over andere mogelijkheden.


Tip: Weet je zelf al goed welke ondersteuning je wil? Dan kun je terecht bij je ziekenfonds of een gebruikersorganisatie.


 

Printer Friendly, PDF & Email